Praktisk Pasientveiledning - Revmatologi

DENNE BROSJYREN ER UTARBEIDET FOR HELSEPERSONELL SOM SKAL VEILEDE PASIENTER SOM BRUKER XELJANZ (tofacitinib) 5 mg tabletter PRAKTISK PASIENTVEILEDNING – REVMATOLOGI q REVMATOID ARTRITT (RA) 1 XELJANZ i kombinasjon med metotreksat (MTX) er indisert til behandling av moderat til alvorlig aktiv RA hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig pa eller er intolerante overfor ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). XELJANZ kan gis som monoterapi ved intoleranse overfor MTX eller når behandling med MTX er uhensiktsmessig. PSORIASISARTRITT (PsA) 1 XELJANZ i kombinasjon med MTX er indisert til behandling av aktiv PsA hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig eller som er intolerante overfor en tidligere behandling med DMARD.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTcyNDI=